POHÁR VĚDY
Zahrada 2024

O Poháru vedy

Pohár vedy je medzinárodná súťaž, ktorá ponúka žiakom všetkých vekových kategórií skupinové bádateľské, experimentálne a komunikačné aktivity súvisiace s riešením teoretických i praktických problémov z rôznych odborov fyziky, chémie, matematiky, techniky či biológie a ekológie a podporuje kreativitu a technické, manuálne a ICT zručnosti.

Súťaž je určená pre všetkých žiakov od materských až po stredné školy a je rozdelená do štyroch kategórií:

Najstarší člen tímu navštevuje najvyššiu triedu materskej školy.

Najstarší člen tímu navštevuje maximálne 5. ročník základnej školy.

Najstarší člen tímu navštevuje maximálne 9. ročník základnej školy, sekundu šesťročného alebo kvartu osemročného gymnázia.

Najstarší člen tímu navštevuje maximálne 3. ročník strednej školy, kvintu šesťročného alebo septimu osemročného gymnázia.

Propozície súťaže

Názorná ukážka

Organizátor soutěže

© 2024 Sciencecup.eu
www.debrujar.cz
Na webu spolupracuje TomyS.cz

Partner pro Slovensko