Organizační tým

Jakub Režňák

Gestor soutěže jakub.reznak@poharvedy.eu

Ianina Rodzic

Asistentka gestora ianina.rodzic@poharvedy.eu

David Michálek

Gestor ústředního kola david.michalek@poharvedy.eu

Hodnotitelé a konzultanti

Jitka Houfková

1. a 2. kategorie jitka.houfkova@poharvedy.eu

Kateřina Vágnerová

1. a 2. kategorie katerina.vagnerova@poharvedy.eu

Jitka Soukupová

3. a 4. kategorie jitka.soukupova@poharvedy.eu

Naděžda Zíková

3. a 4. kategorie
nadezda.zikova@poharvedy.eu

Basriye Öngel

Konzultant pro Turecko

basriye.korkmaz@gmail.com